Partners

Partners

Projektets konsortium innehållet 6 organisationer från 5 olika EU-länder (Tyskland, Spanien, Österrike, Sverige och Rumänien) och inkluderar samarbete mellan nya och gamla medlemsstater i EU. Genom sin bakgrund i språkundervisning, interkulturellt lärande, integrationsutbildning, samt i utveckling av utbildningsmaterial, ser detta drömteam av erfarna utövare fram emot ett framgångsrikt europeiskt projektsamarbete.

Kirchner Management GmbH (DE)

Sedan 2009 har Kirchner Management GmbH spelat en betydande roll i utbildning och utveckling av lärare från sekundär- och tertiär sektorn i Tyskland. Vi erbjuder högkvalitativa utbildningslösningar för lärare baserade i Tyskland som vill förbättra sina kunskaper utomlands, främst i Storbritannien och Malta. Kirchner Management har stor erfarenhet av att förstå och analysera lärarnas behov i Tyskland. De är en av organisationerna som aktivt främjar utbildning för interpersonell kompetens för språklärare och universitetspersonal som är involverade i utformningen av interkulturella språkprogram för migranter. Kirchner Management är unikt positionerat på den tyska marknaden och tillhandahåller en djup förståelse om behoven och sammanhanget för lärare och akademisk personal i Tyskland. De senaste tio åren har vi skapat partnerskap och långvariga relationer med över 50 vuxenutbildningsinstitutioner i Tyskland.

SWIDEAS AB (SE)

SwIdeas AB är en entreprenöriellt multikulturell organisation som fokuserar på samhälls och företagsutveckling. Verksamheten och projekten ligger främst inom områdena entreprenörskap, CSR och social utveckling för en hållbar utveckling och bättre inverkan. Vi samarbetar med våra partners, för att stärka policies som stödjer djärva och innovativa lösningar, som adresserar grundorsakerna i de problem vi arbetar med och skapar önskade förändringar.

 

Bildad under år 2013, SwIdeas är en värderingsstyrd organisation som tror på hållbarhet, mångfald, samarbete och mervärde. Vårt bidrag är att räcka ut en hand och stärka god rättssäkerhet, respekten av de mänskliga rättigheterna samt kulturell och åsiktsmässig mångfald.

GROWTH COOP S.COO. AND. (ES)

Growth är en ny organisation men dess medlemmar har lång erfarenhet av icke-formell utbildning och europeiska projekt. Den juridiska formen för denna organisation är ett kooperativ och den juridiska statusen är en ideell organisation. Vi är en utbildningsleverantör som erbjuder en rad management kurser.

 

GROWTH är en organisation som designar och och levererar högkvalitativa utbildningslösningar för att öka teams potential och färdigheter. Det huvudsakliga målet med GROWCOOP är att föra in nya ideér med stor påverkanskraft i organisationer och därigenom skapa en stor effekt i samhället. Vi letar efter nytänkande lösningskraft i individer.

 

www.growthcoop.eu

Babel Idiomas (ES)

Babel Idiomas föddes år 1999 som en mindre privat språkskola. Sedan dess har skolan vuxit till en välkänd och högt respekterad språklig utbildningsinstitution i Spanien som har tre filialer. Vi tillhandahåller språkutbildning på engelska, spanska, tyska, franska och italienska för studenter i alla åldrar. Vi arbetar med internationell personal som alla har personliga erfarenheter av social integration i olika EU-länder.

 

För närvarande har vi teammedlemmar från 12 olika nationaliteter. Detta ger oss en internationell atmosfär och möjlighet att ständigt lära av olika kulturer och åsikter.

Många av studenterna är antingen migranter som bor i Spanien (både från och utanför EU) eller spanska medborgare som vill flytta utomlands och starta ett liv i ett annat EU-land.

 

www.babelidiomas.es

Compass

COMPASS is a non-profit private company with an intercultural focus in order to promote the professional and social integration and inclusion of migrants and refugees and create positive impact in promoting their social inclusion into the local community. Our programs provide support to people who suffer under economic, social and cultural obstacles. These services increase the employability of disadvantaged groups and ensure their educational and professional empowerment.

 

Our programs:

   -Educational and vocational counselling,

   -Language training for people with migration and refugee background

   -Literacy training

   -Mentoring programmes for Youth

   -Socio-psychological support

   -Multilingual guidance for education and career counselling for refugees and migrants

CPIP (RO)

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente är en rumänsk icke-statlig organisation som arbetar inom livslångt lärande sedan 2005. CPIP har åtagit sig att integrera principen om lika möjligheter för alla medborgare i den offentliga politiken och tillhörande praxis. Detta är en integrerad del av demokratiseringen och skapandet av ett öppet samhälle. Det är även av vikt att omdefiniera statusen av en samhällsmässig samproduktion i alla områden relaterade till livslångt lärande. Vi stödjer initiativ och driver program och projekt som har målet att genom samarbete skapa innovativ bra praxis i detta område.


Detta görs genom att delta i olika europeiska initiativ och sedan integrera dessa produkter och dess resultat i regionala aktiviteter. Vår organisation stöder initiativ och driver program och projekt som syftar till att samarbeta och innovera för god praxis. CPIPs huvudmål är att främja livslångt lärande genom alla relevanta aktörer.

 

www.cpip.ro