Resultat

Språklig kompetens är en avgörande faktor för social inkludering och integration av migranter och personer med utländsk bakgrund. En central punkt i utbildningen är känslighet gentemot behoven hos migranter och personer med utländsk bakgrund för att få ett flexibelt sätt kunna tillgodose deras behov. Effektiv och inkluderande kommunikation är i centrum för att förstå den andra personen och dess kultur. Projekt konsortiet kommer utveckla 20  specifika moduler och utbildningsverktyg för att facilitera L2 lärarnas förvärvande kompetens, för att underlätta anpassningen av innehållet och utformningen av deras lektioner.   

 

  • 10 moduler
  • 10 aktiviteter

 

Download

 

See more...

ALL IN manualen kommer vara en tillgång för L2 lärare, akademiska chefer, och andra aktörer som är involverade i språkliga och kulturella integrationskurser. Manualen kommer vara dedikerad till integration av medlemmar i värdlandet som är aktiva i processen av social inkludering av migranter och personer med utländsk bakgrund. ALL IN manualen kommer innehålla 20 praktiska aktiviteter som lärare och andra betydelsefulla aktörer kan använda under sina språkkurser för att hjälpa sina studenter med utländsk bakgrund. Manualen kommer innehålla aktiviteter och guidelines för att effektivt bygga broar mellan studenterna och deras institution, och värdsamhället.

 

  • Metodhäfte med 20 praktiska verktyg

 

Download

 

See more...

Riktiga historier kommer hjälpa till att öka efterfrågan och deltagandet hos migranter och personer med utländsk bakgrund att ta del av språk och integrationskurser genom att de kan lära sig från andra som gått igenom samma process. En serie av 24 korta dokumentärfilmer kommer skapas med hjälp av projektets partnerskap, samlat på en specifikt skapad YouTube kanal. Denna kanal kommer inte enbart dela framgångshistorier av ALL IN integration och hur dess deltagare har uppnått detta, utan även historier om de som (ännu) inte uppnått integration och vad de möjliga anledningarna är.

 

  • 10 moduler

  • 10 aktiviteter

  • Metodhäfte med 20 praktiska verktyg

  • 24 video dokumentärer