Om ALL IN

Vilka vi är

Vi är ett starkt partnerskap som är baserat på en hög grad av expertis och erfarenhet. Vårt viktigaste mål med “All IN: Effektiv språklig och kulturell integration av migranter och personer med utländsk bakgrund i Europa” är att möjliggöra för migranter och personer med utländsk bakgrund att utveckla sina interkulturella och sociala färdigheter genom förbättrad språkinlärning.
ALL IN är ett innovativt Erasmus+ projekt som fokuserar på effektiv språklig och kulturell integration av migranter och personer med utländsk bakgrund i Europa. För närvarande finns det en betydande klyfta mellan ambitionen hos beslutsfattare och integrationens verklighet. ALL IN har som mål att bygga broar för att komma över denna klyfta genom att erbjuda innovativa lösningar i specifikt viktiga områden. En central tanke i ALL In projektet är att framgångsrik social inkludering kräver engagemang hos bägge medlemmar i värdsamhället och hos migranter och personer med utländsk bakgrund för att skapa långsiktigt resultat och fördelar för alla.

Vad vi gör

Genom detta projekt kommer vi att utveckla och skapa relevant och engagerande utbildningsmaterial som skapar insikter och praktiska verktyg för att bo i en ny miljö. Parallellt med detta kommer lärare aktiva i områdena kultur och språk få ta del av utbildning för att kunna erbjuda stöd till migranter och personer med utländsk bakgrund att öka sina färdigheter. Språkutbildare, utbildningsledare och stödpersonal kommer genom projektet att utöka sin kompetens i att stödja den sociala integration av migranter och personer med utländsk bakgrund, genom språkligt, medborgligt och interkulturellt lärande. Detta kommer motivera både migranter och personer med utländsk bakgrund, såväl som vuxna från värdsamhället att ta aktiv del i integrationsprocessen.
På lång sikt strävar ALL In efter att skapa ett nytt medvetande om behovet av att bredda och fördjupa integrationsaktiviteter. Detta kommer hjälpa till att minska diskriminering, rasism och hatbrott genom att både värdsamhället och migranter är inkluderade i processen.

Hur vi gör det

Detta projekt har som mål att stärka kopplingen mellan förbättring av språkliga kunskaper och kulturell och kommunikationsfärdigheter hos studenter med utländsk bakgrund.Vi kommer också arbeta med innovativa metoder, materialskapande samt med lärareutveckling. Språkligt och kulturellt utbildningsmaterial är bara början på detta lovande och utvecklande projekt. Det utvecklande materialet kommer vara tillgängligt som en öppen utbildningsresurs för att skapa större effekt av projektet.
På lång sikt strävar ALL IN efter att skapa ett nytt medvetande om behovet av att bredda och fördjupa integrationsaktiviteter. Detta kan hjälpa till att minska diskriminering, rasism och hatbrott genom att både värdsamhället och migranter är inkluderade i processen.

Om ALL IN projektet

Huvudmål

● Möjliggöra för migranter/personer med utländsk bakgrund att utveckla sina interkulturella och sociala förmågor genom utvecklandet av sina språkförmågor.
● Ge praktiska verktyg till utbildare, utbildningsledare och stödpersonal för att inkludera effektiv social integration i språkkurser för migranter/personer med utländsk bakgrund.
● Skapa verktyg för att skapa ökat behov och deltagande för språk och inkluderingskurser för vuxna migranter/personer med utländsk bakgrund som har låga språkkunskaper i värdlandets språk.
● Skapa verktyg och medvetande om fortlöpande integrationsutveckling hos vuxna migranter/personer med utländsk bakgrund flyktingar (processen slutar aldrig).
● Stärka den professionella utvecklingen hos utbildare, utbildningsledare och stödpersonal som arbetar med kulturell och språklig mångfald hos migranter/personer med utländsk bakgrund.