Har du någonsin funderat på vad som får dig att känna dig som hemma? 

Projektet ALL IN är ett innovativt Erasmus+ projekt som fokuserar på effektiv språklig och kulturell integration av migranter och personer med utländsk bakgrund i Europa. För närvarande finns det fortfarande en stor klyfta mellan ambitionen hos beslutsfattare och integrationens verklighet.

 

ALL IN har som mål att bygga broar för att komma över denna klyfta genom att erbjuda innovativa lösningar i specifikt viktiga områden. En central tanke i ALL IN projektet är att framgångsrik social inkludering kräver engagemang hos både medlemmar i värdsamhället och hos migranter och personer med utländsk bakgrund för att skapa långsiktiga resultat och fördelar för alla. Följaktligen är det viktigt för ALL IN projektet att möjliggöra byggandet av kraftfulla relationer och höga nivåer av samförstånd i multikulturella samhällen genom andraspråk och kulturell undervisning. Detta är en central del av projektets mission.

Immigration till Europeiska Unionen

Under 2017 var EU hem för cirka 21,6 miljoner tredjelandsmedborgare (d.v.s. personer födda utanför EU). Enligt den senaste Eurobarometer undersökningen om integration av migranter och personer med utländsk bakgrund i EU ansåg endast 54% av de europeiska medborgarna att integration av denna grupp är framgångsrik.

I denna undersökning (Special Eurobarometer Survey, 2018) beskrivs avgörande framgångsskapande policyåtgärder vara att erbjuda eller förbättra språkkurser till migranter vid deras ankomst (88%) samt att införa eller förbättra integrationsprogram vid ankomst (85%).

0 M
tredjelandsmedborgare i EU under år 2017.
0 %
ansåg att integration av migranter var framgångsrik.

Vem är med i ALL IN?

ALL IN optimerar expertkunskap från sex projektpartners i fem europeiska länder. Dessa har en bakgrund i språkundervisning, interkulturellt lärande, kompetensutbildning, lärarutbildning, immigrations- och flyktingutbildningsprogram samt i utveckling av utbildningsmaterial. Med denna erfarenhet ser detta drömteam av erfarna utövare fram emot ett framgångsrikt europeiskt projektsamarbete.

 

ALL IN kommer göra det möjligt för migranter och personer med utländsk bakgrund att utveckla sina interkulturella och sociala förmågor genom förbättring av sina språkkunskaper. Genom detta projekt kommer vi utveckla och bidra till utvecklandet av ett motiverande utbildningsmaterial som skapar insikter. Detta kommer innehålla praktiska verktyg för att underlätta boende i en ny miljö. Förutom detta innehåller projektet utbildningsstöd för lärare aktiva i områdena språklig och kulturell inlärning i form av kompetensutveckling. Detta med målet att de ska inhämta ökad förmåga att stötta migranter och personer med utländsk bakgrund att skaffa sig ökade kulturella och språkliga förmågor.

 

Utvecklandet av ett språkligt och kulturellt utbildningsmaterial, olika verktyg och kompetensutveckling för lärare är bara början på detta lovande och innovativa projekt. Materialet som utvecklas kommer vara tillgängligt som en öppen utbildningsmässig resurs för att öka effekten av våra mål.
På lång sikt strävar ALL IN efter att skapa ett nytt medvetande om behovet av att bredda och fördjupa integrationsaktiviteter. Detta kan bidra till minskad diskriminering, rasism och hatbrott genom att både värdsamhället och migranter är inkluderade i processen.

Social inkludering behöver allas deltagande

0%

Enligt undersökningen Eurobarometer (2018, 8) är det allmänt erkänt bland européer att integration kräver ömsesidigt engagemang från båda parter för att vara framgångsrik.

möjliggöra för migranter och personer med utländsk bakgrund att utveckla sina interkulturella och sociala förmågor genom utveckling av sina språkfärdigheter. Genom detta projekt kommer vi utveckla och bidra med relevant och motiverande utbildningsmaterial som skapar insikter för att bo i en ny miljö.

 

Parallellt med detta kommer kompetensutveckling av lärare som är aktiva i den kulturella och språkliga sektorn ske. Detta för att bättre kunna stötta migranter och personer med utländsk bakgrund i att förvärva nya färdigheter. Språkligt och kulturellt utbildningsmaterial, verktyg och lärarutveckling är bara början på detta innovativa och lovande projekt. Materialet som utvecklats kommer vara tillgängligt som en öppen utbildningsmässig resurs för att öka projektets effekt.  

 

På lång sikt strävar ALL IN att skapa ett nytt medvetande om behovet av att bredda och fördjupa integrationsaktiviteter. Detta kan hjälpa till att minska diskriminering, rasism och hatbrott genom att både värdsamhället och migranter är inkluderade i processen.

 
will